1/2

System siedzisk mobilnych

Praca prezentowana na Międzynarodowym Biennale Designu w Saint Etienne w listopadzie 2004 roku w ramach wystawy "Wobec konsumpcji"
Realizacja: luty 2004
Autor: Dorota Miroń-Kuźma
Foto: Michał Korta