1/4

Restaurcja Bagels&Friends, Poznań

Realizacja: sierpień 2010
Autorzy: Dariusz Kuźma, Michał Pułaczewski,
Marin Kwiatkowski (GTS)
Foto: Magdalena Krzywosińska